Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

S Vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s legislativou. Abychom Vás mohli informovat o novinkách, službách a zvláštních nabídkách, rádi bychom Vás požádali o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v uvedeném formuláři, případně později při komunikaci s Vámi.

Informacje o administratorze

VELTEKO s.r.o., spółka zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze,
z adresem w Miejscowości Vlasim, K Borovickam 1716, PSČ 25801,
ICO (REGON): 46348158dane
kontaktowe: kontakt@velteko.cz
(zwany dalej administratorem)

Wyrażam zgodę, aby administrator przetwarzał moje następujące dane:

• Imię
• Nazwisko
• Firma
• Kraj
• Numer telefonu
• Służbowy adres e-mail
• Stanowisko służbowe, jeżeli podano do formularza

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Przyjmuję do wiadomości, że administrator przetwarza podane dane osobowe. Zgodę można wycofać pisemnie, poprzez przesłanie wycofania zgody na adres pocztowy administratora, wysyłając żądanie na wyżej podany adres e-mail, lub posługując się przekierowaniem podanym w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. W szczególnych przypadkach administrator może przetwarzać dane osobowe w innym celu, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. wykonanie umowy, wypełnienie obowiązków prawnych) także po wycofaniu zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest marketing, tj. informacje na temat produktów i usług administratora lub stron trzecich, w tym wysyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy nr 480/2004, w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego.

Przetwarzający i odbierający dane osobowe

ZPrzetwarzanie danych osobowych prowadzone jest głównie przez pracowników administratora, dane osobowe może także przetwarzać i mieć do nich dostęp następująca kategoria przetwarzających i odbiroców – dostawca marektingowych usług e-mail.

Prawa podmiotu danych:

• Prawo dostępu do danych osobowych.
• Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Prawo do poprawienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych.
• Prawo wnoszenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
• Prawo prawo do przenoszenia danych.
• Prawo do nie bycia przedmiotem żadnej decyzji wydanej wyłącznie na podstawie działania zautomatyzowanej decyzji.
• Prawo do uzyskania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do odpowiedniego urzędu nadzorującego.

Urząd nadzorujący

Urzędem nadzorującym w CZ jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. W Polsce Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Czas ważności udzielonej zgody 

Niniejsza zgoda udzielona zostaje na okres trzech lat od jej wyrażenia lub do momentu jej wycofania.

 


Szybki kontakt Szybki kontakt
Napiszcie do nas