Technologia Powerseal

Nacisk na rozwój oraz innowacyjne zaawansowane rozwiązania dla indywidualnych potrzeb producentów przekąsek w kombinacji z ich opinią, umożliwiły inżynierom firmy VELTEKO produkcję wysokiej jakości pionowych maszyn pakujących linii SLIM, które spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące wysokiej wydajności i jakości formowanych torebek.  Mają one lepszą bazę techniczną dla tworzenia wysokiej jakości torebek poduszka, w porównaniu do innych maszyn dostępnych na rynku. Jakość torebki jest w dużej mierze uzależniona od jakości zgrzewów, a ich jakość od warunków w jakich zgrzew jest tworzony. 

SLIM-210 (HSV210A-SLIM) jest maszyną, o kontynualnym posuwie materiału opakowaniowego, która w swym kompaktowym wykonaniu wiąże dwa rozwiązania konstrukcyjne, niezbędne do produkcji wysokiej jakości torebek z dużą wydajnością, a mianowicie

a) wyrafinowana technologia równolegle prowadzonych szczęk poprzecznych, która jest głównym warunkiem uzyskania  dłuższych czasów zgrzewania przy wysokich wydajnościach, a którą VELTEKO używa również w pozostałych maszynach.

b) Użycie specjalnego mechanizmu VELTEKO POWERSEAL napędu szczęk poprzecznych, który pozwala wytworzyć dużą siłę dla osiągnięcia optymalnej siły zgrzewania.

Standardowe maszyny nie posiadają tego rozwiązania. Na maszynach ze szczękami obrotowymi z zasady jest ono nieosiągalne ze względu na możliwość uzyskania zaledwie ułamka optymalnego czasu zgrzewania w porównaniu do szczęk poruszających się w ruchu 3-osiowym. Te zasadnicze braki użytkownik maszyny ze szczękami obrotowymi musi eliminować poprzez nastawienie wysokich temperatur, co nie jest optymalne ani dla wyglądu ani też dla szczelności zgrzewów.

W maszynie pakującej VELTEKO linii SLIM klientom te niedogodności i funkcjonalne kompromisy nie grożą.

Pionowa maszyna pakująca linii SLIM oferuje najwyższą możliwość optymalizacji wszystkich parametrów koniecznych dla tworzenia wysokiej jakości zgrzewów przy wysokiej wydajności. 

Technologia Powerseal

Szybki kontakt Szybki kontakt
Napiszcie do nas