PAKOWANIE ZIÓŁ I HERBATY

US100 + VERSATILE-280B-STEP

us100

WYMAGANIA

 • Zastąpienie ręcznego napełniania ziół do torebek (a następnie wkładanie torebki do pudełka).

 • Zastąpienie istniejącej maszyny pakującej formującej torebki typu poduszka - nową maszyną formującą torebki z fałdami (bardziej odpowiednie do wkładania do pudełek).

Packing of herbs and tea challenge marigold flower

WYZWANIE

 • Podczas ręcznego pakowania klient ręcznie ściskał torebkę przed zgrzaniem

 • Nie jest możliwe powiększenie opakowania zewnętrznego

 • Wysokość kolumny najbardziej trudnego produktu wynosi 260 mm

 • Wymagana wysokość kolumny stojącego worka = 140 mm

 • Wymagana wysokość kolumny do formowania zgrzewu górnego = 100 mm

Packing of herbs and tea delivered solution machine plan

DOSTARCZONE ROZWIĄZANIE

 • Maszyna formująca i zamykająca opakowanie US 100

 • Wykorzystanie stacji roboczych do kompresowania produktu w opakowaniu przed zgrzewaniem 

 • 3 etapy kompresowania:

   • Pod wagą (ogólnie umożliwia dozowanie w większej liczbie kroków z dociskanie)

   • Następujące stacje do kompresowania produktu i ustalania poziomu produktu

packing mode example pack of sage

PRZYKŁAD TRYBU PAKOWANIA

Produkt - szałwia

Dozowanie w 2 krokach z kompresowanie pod wagą + obniżanie poziomu produktu w kolejnych stacjach

 • Wysokość swobodnie opadającego produktu = 260 mm
  - ½ dawki 130 mm po sprasowaniu pod wagą → 80 mm

 • Pełna dawka po 2. prasowaniu → 110 - 120 mm

 • Pełna dawka po 3. prasowaniu → 90 - 100 mm

Szybki kontakt Szybki kontakt
Napiszcie do nas