Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe

Dane osobowe są określone przez ustawę o ochronie danych osobowych jako wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie podmiotu danych. Są to dane, które są połączone z konkretną osobą, lub których kombinacja może prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby. Przez dane osobowe użyte do celów niniejszego formularza, rozumie się  w szczególności: imię i nazwisko, adres pocztowy, datę urodzenia, numer telefonu lub adres e-mail.

Wyrażenie zgody

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, na czas nieograniczony. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest zawsze wydawana w określonym celu, którym w tym wypadku  jest dostarczenie danych kontaktowych, aby umożliwić odpowiedź na Państwa pytanie oraz umożliwić wysyłanie newsletterów. Wypełnieniem danych osobowych w rozumieniu ustawy nr. 101/2000 Sb o ochronie danych osobowych z póżniejszymi zmianami, Użytkownik wyraża zgodę, abyśmy  jako administrator tych danych przetwarzali je i przechowywali w naszej bazie danych. 

Obowiązki administratora

Jako administrator danych osobowych mamy obowiązek chronić prywatność danych osobowych zbieranych wyłącznie do określonego celu i w zakresie niezbędym do osiągnięcia określonego celu. Mamu możliwość przechowywania danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne w celu ich przetworzenia. Po upływie tego okresu, dane osobowe mogą być przechowywane jedynie w celach statystycznych. Nasi pracownicy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania postanowień odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych. 

Cofnięcie zgody

W przypadku dobrowolnego przetwarzania podanych danych osobowych, masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać wysyłając list polecony na adres  K Borovičkám 1716, 258 01 Vlašim, Republika Czeska lub na adres e-mail marketing@velteko.cz.


Szybki kontakt Szybki kontakt
Telefon
Phone: +420 317 846 473
Napiszcie do nas