Úvodní strana
Wstęp > Informacje > O stronach

O stronach www.velteko.cz

Operatorem tej strony jest VELTEKO s.r.o.

Prawa autorskie

Operatorowi przysługują wszystkie prawa autorskie związane z wszelką treścią, którą umieszcza na tych stronach łącznie z tekstami i ilustracjami technicznymi.

Deklaracja dostępności

Autor stron www oświadcza, że stara się, aby strony te były maksymalnie dostępne w swej treści i we wszystkich swych funkcjach dla wszystkich użytkowników internetu.

Ochrona danych i przekazywanie danych osobowych

Dostęp do stron www, na podstawie zgodnie obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych, lub ewentualnie innych ustaw w pełnym brzmieniu, może zostać ze strony Operatora uwarunkowany udzieleniem pewnych danych osobowych Użytkownika. W tym przypadku Operator będzie dysponować tymi danymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Operator współpracuje ze spółkami, które dla niego świadczą różnego rodzaju usługi. Spółki te, o ile są do tego upoważnione, mogą dysponować danymi osobowymi Użytkownika, przy czym korzystają z tych informacji przy wykonywaniu swoich obowiązków i nie mogą ich używać do innych celów. Operator nie sprzedaje, nie przekazuje oraz nie informuje o danych osobowych osób trzecich.

Jeżeli użytkownik chce poprawić lub usunąć dane osobowe posiadane przez Operatora, może w tej sprawie zwrócić się do Operatora za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych na tych stronach.

 
created by Omega Design